Bản đồ đường lộ, xa lộ, y các đoạn cầu chui thường dễ bị ngập lụt trong các

Văn Phòng Quản Lý Tình Huống Khẩn Cấp (OEM) Thành Phố Houston khuyến cáo các cư dân và khách thăm tránh các đường lộ ở Houston trong thời gian mƻa kéo dàm. Với Sự HợP TÁC CủA Sở COSTNG CHÁNH HOUSTON VÀ TXDOT HOUSTON DISTRITO, OEM đà L LậP MộT BảN ồồ TươNG TÁC COC đồNGS ườườNG, Các đoạn XA Lộ / đườNG CO Lộ Lộ PHÍE, VÀ CÁC CầU CHUI ặặC BIệT Dễ Bị NGậP LụT. Du khách nên đặc biệt thận trọng khi đi lại trong các khu vực này.

Nhiệt Độ Quá Nóng: Các Mẹo Nhỏ để Giữ Mát

Khi chỉ số nhiệt tăng trên 108F trong hai ngày, Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia có thể ban hành Thông Cáo Thời Tiết Nóng.

CHỉ Số NHIệT LÀ PHươNG PHÁP đo ộộ NUNG THựC Sự CảM Thấy Khi ộộ ẩm Tương ốối đà ượ ược Tính ếến với nhiệt ộộ không khí thí thion tế. Nói nôm na, đó là độ nóng "cảm nhận thấy" chứ không phải là nhiệt độ thực tế bên ngoài.

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ CHO TAI HỌA

Có kiến ​​thức, kỹ năng và khả năng để ứng phó với tai họa là nhiệm vụ của tất cả mọi người. Là Một Người Dân Houston, quý vị Có thể thực Hiện điều này bằng cách làm theo quy trình chuẩn bị bốn bước: lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp, chuẩn bị túi ồồ dùng khẩn cấp, đón nghe thông tin về tai họa và giúp các thành viên trong cộng đồng của mình tự chuẩn bị.

Để yêu cầu hoặc tải về các bản sao của hướng dẫn này bằng tiếng Việt, vui lòng truy
gorra houstonoem.org hoặc gọi 3-1-1

descargar

Các Bước Bảo Vệ

Đám Cháy Lớn
Các Bước Bảo Vệ
Mọi người ượược ềề nghị tránh khu vực đó cho ếến khi đám cháy ượược khu biệt, ểể cho Phép Các Phương Tiện Tiếp ứng khẩn cấp ra vào hiện trường dễ dàng. Những người lái xe có thể bị hạn chế tầm nhìn do khói dày đặc.

Tiếp xúc với khói trong thời gian dài có thể dẫn đến các ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe. CÁC Cư Dân ở Gần ượượC Khuyến Cáo Tìm Nơi TRÚ ẩN TRONG NHÀ, TắT Hệ THốNG điều Hòa Không Khí Và Sưởi ấm, Và đóng Tất Cả CÁC CửA Sổ CũNG NHư CửA RA VÀO CHO ếếN KHI HếT KHÓI. Những người ó bệnh về tim hoặc hô hấp, chẳng hạn như bệnh suyễn, ° nhạy cảm hơn vì vậy nên tìm nơi chữa trị y tế ngay nếu bệnh tế ngay nếu bệnh trạng trầm trọng hơn hoặc gặp triệu chứng thở dốc hoặc đau thắt ngực.

Thường Xuyên Cập Nhật Tin Tức
Người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nên cập nhật thông tin qua cáce kênh chính thức: các đài tức thời sự ịịa phươc, cácido kênh truyền thông xã hội chính thức (Twitter và Facebook), Và Các đài Radio T tinC Thời Sự 88.7FM hasta las 740AM. Chỉ gọi 9-1-1 trong các trường hợp khẩn cấp đe dọa đến tính mạng.


Rò Rỉ Khí Đốt
Các Bước Bảo Vệ
Tránh Khu Vực Đó
Ểể ềề Phòng, Sở Cứu HỏA Houston ềề nghị người dân tránh khu vực rò rỉ khí ốốt cho ếến khi tình huống ượược khắc phục và họ đà giải quyết xong hiện trường.


Trú Ẩn Tại Chỗ do Hoạt Động của Cơ Quan Thi Hành Luật Pháp
Các Bước Bảo Vệ
Trú Ẩn Tại Chỗ
Cư dân ở khu vực:
nên trú ẩn trong tòa nhà nơi gần nhất, đóng và khóa tất cả các cửa sổ và cửa ra vào, và cố gắng càng gần mặt đất càtng t.

Người dân ở bên ngoài khu vực ranh giới nên tránh lái xe vào khu vực đó cho đến khi hiện trường đã được xử lý xong.

Cập Nhật Tin Tức
Người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nên cập nhật thông tin qua cáce kênh chính thức: các đài tức thời sự ịịa phươc, cácido kênh truyền thông xã hội chính thức (Twitter và Facebook), Và Các đài Radio T tinC Thời Sự 88.7FM hasta las 740AM.


Trú Ẩn Tại Chỗ do Phát Thải Hóa Chất Độc Hại
Các Bước Bảo Vệ
Đểo vệ an toàn công cộng, Sở Cứu Hỏa Houston đã ban hành lệnh Trú Ẩn Tại Chỗ cho các khu vực sau đây cho đến khi có thông báo thêm:

Trú Ẩn Tại Chỗ
Cư dân ở khu vực:
nên trú ẩn tại chỗ ngay lập tức. Vật liệu này có thể nguy hiểm cho sức khỏe của quý vị. Có nghĩa là người dân nên tìm nơi trú ẩn bên trong một tòa nhà và tiếp tục bên trong cho đến khi hết nguy hiểm.

  • Đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ. Tắt hệ thống sưởi ấm và làm lạnh. Tìm nơi trú ẩn ở một căn phòng bên trong nhà. Nếu có thể được, hãy bít kín cửa đến phòng trú ẩn của quý vị bằng tấm nhựa và/hoặc băng dính dày.
  • Nếu quý vị tự bít kín trong một căn phòng bên trong nhà, bảảm quý vị ả thể sử dụng phương tiện thông tin liên lạc (đài radio, điện thoại di ộộng, vv ..) ểể quý vị biết khi nào lệnh trú ẩn Tại Chỗ được bãi bỏ.
  • Các phương tiện xe cộ có thể bảo vệ trong một thời gian ngắn nếu đóng cửa sổ và tắt các hệ thống thông gio. Tuy nhiên, các phương tiện xe cộ ít hiệu quả hơn tòa nhà khi cần nơi trú ẩn tại chỗ.

Cập Nhật Tin Tức
Người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nên cập nhật thông tin qua cáce kênh chính thức: các đài tức thời sự ịịa phươc, cácido kênh truyền thông xã hội chính thức (Twitter và Facebook), Và Các đài Radio T tinC Thời Sự 88.7FM hasta las 740AM. Chỉ gọi 9-1-1 trong các trường hợp khẩn cấp đe dọa đến tính mạng.

Sơ Tán y Trú Ẩn Tại Chỗ do Phát Thải Hóa Chất Độc Hại

Các Bước Bảo Vệ
Để bảo vệ an toàn công cộng, Sở Cứu Hỏa Houston đã ra lệnh cho người dân trong khu vực dưới đây thực hiện các bước sau đây cho nghiô: đây cho nghiô

Trú Ẩn Tại Chỗ
Cư dân ở khu vực:
nên trú ẩn tại chỗ ngay lập tức. Có nghĩa là người dân nên tìm nơi trú ẩn bên trong một tòa nhà và tiếp tục bên trong cho đến khi hết nguy hiểm.

  • Đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ. Tắt hệ thống sưởi ấm và làm lạnh. Tìm nơi trú ẩn ở một căn phòng bên trong nhà. Nếu có thể được, hãy bít kín cửa đến phòng trú ẩn của quý vị bằng tấm nhựa và/hoặc băng dính dày.
  • Nếu quý vị tự bít kín trong một căn phòng bên trong nhà, bảảm quý vị ả thể sử dụng phương tiện thông tin liên lạc (đài radio, điện thoại di ộộng, vv ..) ểể quý vị biết khi nào lệnh trú ẩn Tại Chỗ được bãi bỏ.
  • Các phương tiện xe cộ có thể bảo vệ trong một thời gian ngắn nếu đóng cửa sổ và tắt các hệ thống thông gio. Tuy nhiên, các phương tiện xe cộ ít hiệu quả hơn tòa nhà khi cần nơi trú ẩn tại chỗ.

Sơ Tan
Cư dân ở khu vực:
nên sơ tán khỏi khu vực đó ngay lập tức.

Cập Nhật Tin Tức
Người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nên cập nhật thông tin qua cáce kênh chính thức: các đài tức thời sự ịịa phươc, cácido kênh truyền thông xã hội chính thức (Twitter và Facebook), Và Các đài Radio T tinC Thời Sự 88.7FM hasta las 740AM.


Nhà Tạm Trú Mở Cửa cho các Cư Dân Bị Mất Nơi Ở
Các Bước Bảo Vệ
CÁC Cư Dân Cần Nơi TRÚ ẩN NGAY CO THể TớI CÁCT ịịA đIểM SAU đÂY HOặC GọI CHI NHÁNH MIềN DUYêN HảI VORNG VịNH TEXAS CủA HộI HồNG THậP Tự HOA Kỳ TạI Số 713.525.8300.


Khuyến Cáo về Vận Chuyển Công Cộng
Các Bước Bảo Vệ
Cập Nhật Tin Tức
Để biết tin tức cập nhật về giao thông, theo dõi @METROHouAlerts và @METROHouston trên Twitter và RideMETROAlerts trên Facebook.


Khuyến Cáo y Giao Thông
Các Bước Bảo Vệ
Cập Nhật Tin Tức
Để biết tin tức giao thông cập nhật, sitio web de truy cập tráfico.houstontranstar.org voy a seguir @HoustonTranStar y @TXDOTHoustonPIO tren Twitter.


Cảnh Báo Bạc
Cách Nhờ Giúp Đỡ
Cơ quan thi hành luật pháp tin rằng sự việc người cao niên này biến mất có nguy cơ đe dọa thực sự tới sức khỏe và/hoặc an tothàn c

Vui lòng báo cáo ngay bất kỳ thông tin nào về người mất tích này cho cảnh sát.


Cảnh Báo ÁMBAR
Cách Nhờ Giúp Đỡ
Cơ quan thi hành luật pháp tin rằng việc đứa trẻ này biến mất có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và/hoặc an toàn của em.

Vui lòng báo cáo bất kỳ thông tin nào về đứa trẻ mất tích này cho cảnh sát.

ĐỪNG tìm cách bắt giữ nghi phạm. Vui lòng gọi ngay cho cảnh sát nếu quý vị phát hiện thấy nghi phạm.


Cảnh Báo Xanh Dương
Cách Nhờ Giúp Đỡ
Cảnh sát tin rằng nghi phạm là mối đe dọa tức thời đối với công chúng và cơ quan thi hành luật pháp. ĐỪNG tìm cách bắt giữ người này. Vui lòng gọi ngay cho cảnh sát (9-1-1) nếu quý vị phát hiện thấy nghi phạm.